مشارکت جامعه محلی معیار اصلی اداره بوم‌گردی است

به گزارش ردبلیط, عضو هیأت علمی پژوهشکده مردم‌شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گفت: مشارکت دادن جامعه محلی یکی از معیارهای اصلی اداره یک اقامتگاه بوم‌گردی است، در غیر این صورت گرداندن این نوع اقامتگاه ها امکان‌پذیر نیست.

در نشست مشترک مردم‌شناسی و گردشگری که همزمان با هفته پژوهش برگزار شد مباحث بازآفرینی ورزش‌ها و بازی‌های بومی-محلی ایران در توسعه گردشگری رویداد با محوریت بازی‌های بومی-محلی استان فارس و مطالعه مردم‌شناختی اقامتگاه‌های بوم‌گردی در رویکرد فرهنگی و زیست محیطی جامعه محلی شرق گلستان از سوی متخصصین مورد بررسی قرار گرفت.

بوم‌گردی‌ها توسط مردم محلی اداره می‌شوند

منصور مرادی عضو هیأت علمی پژوهشکده مردم‌شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در این نشست با طرح موضوع مطالعه مردم‌شناختی اقامتگاه‌های بوم‌گردی در رویکرد فرهنگی و محیطی زیستی جامعه محلی شرق گلستان به معرفی و بیان برخی از ویژگی‌های اقامتگاه‌های بوم‌گردی این منطقه پرداخت و در تشریح تأثیرات فرهنگی اقامتگاه‌های بوم‌گردی به اشاعه و تعامل فرهنگی، کارکردهای پنهان، مشارکت جوامع محلی اشاره و مواردی را در این حوزه مطرح کرد.

وی با بیان اینکه اقامتگاه‌های بوم‌گردی موجب ایجاد تعاملات فرهنگی می‌شوند، گفت: همه بوم‌گردی‌ها توسط مردم محلی اداره می‌شوند که از این جهت تعامل میان جامعه میزبان و میهمان مهیا شده و به انتقال فرهنگ‌ها منجر می‌شود.

مرادی به برخی از نمونه‌های تبادلات فرهنگی از زبان مدیران بوم‌گردی‌ها اشاره کرد و گفت: این تعامالات منجر به نزدیکی فرهنگ‌ها و آشنایی گردشگران با آداب و رسوم جوامع محلی می‌شود.

عضو هیأت علمی پژوهشکده مردم‌شناسی، با بیان اینکه یکی از کارکردهای بوم‌گردی می‌تواند احیاء و گسترش ابعاد فرهنگی قلمرو تحقیق باشد به موسیقی ترکمن، بازی‌های محلی اشاره کرد و گفت: مشارکت دادن جامعه محلی یکی از معیارهای اصلی اداره یک اقامتگاه بوم‌گردی است و تمامی مدیران بر این نکته اذعان دارند که در غیر این صورت گرداندن اقامتگاه بوم‌گردی امکان‌ناپذیر است.

«بازی» یک رویداد است

سیده سمیه هاشمی عضو هیأت علمی گروه گردشگری، در این نشست به موضوع بازآفرینی ورزش‌ها و بازی‌های بومی-محلی ایران در توسعه گردشگری رویداد با محوریت بازی‌های بومی-محلی استان فارس را مورد بررسی قرار داد و گفت: این موضوع را می‌توان در قالب مباحث احیای ورزش‌ها، بازی‌های بومی و محلی در اقلیم‌های فرهنگی متفاوت، توسعه گردشگری رویداد و تلفیق آن با بازی‌ها، استان فارس به عنوان منطقه نمونه و بازی‌های بومی و محلی بررسی کرد.

وی با اشاره به اینکه تعداد دقیقی از بازی‌های بومی-محلی ایران وجود ندارد به تشریح رویکردهای مردم‌شناسی با محوریت بازی، توسعه گردشگری، برنامه‌ریزی و مدیریت گردشگری رویداد و مردم‌شناسی گردشگری پرداخت و گفت: مفهوم بازی از ابعاد مردم‌شناسی است، بازی‌ها به دلیل ماهیت چند کاربردی و چند رشته‌ای که دارند بسیار جالب‌اند و در حوزه‌های مختلف کارآیی دارند.

عضو هیأت علمی گروه گردشگری اظهارکرد: اگر بخواهیم با رویکردهای علوم اجتماعی به بازی‌ها بنگریم اصلی‌ترین ویژگی آن ارتقای هویت قومی، اجتماعی و ملی است.

هاشمی «بازی» را یک رویداد خواند و گفت: بازی در انواع رویدادهای فرهنگی، ورزشی، تفریحی، فردی، گروهی، سازمانی وجود دارد و در تمامی رویدادهای دنیا بازی می‌تواند به پیشبرد آن رویداد کمک کند.

نویسنده

آخرین اخبار و مقالات

ایتالیا

پل ریالتو در شهر زیبای ونیز، ایتالیا

روسیه

بزرگترین موزه مجموعه نقاشی جهان، موزه ارمیتاژ

روسیه

 کلیسای جامع سنت باسیل مسکو

روسیه

همه چیز درباره کشور زیبای روسیه