گردشگری تایلند عقب ماند

به گزارش ردبلیط؛ سازمان گردشگری تایلند گفت که تعداد گردشگران انتظارات را برآورده نکرده است.

به نقل از بیزینس، سازمان گردشگری تایلند گفت که علیرغم اجرای برنامه بدون ویزا برای جذب گردشگران چینی به هدف تعیین شده نرسیده است.

تایلند انتظار داشت که امسال ۳.۴ تا ۳.۵ میلیون بازدیدکننده از چین داشته باشد که تعداد گردشگران کمتر از هدف خود است.

بر اساس این گزارش، تاکنون حدود ۳ میلیون گردشگر چینی از این کشور (در سال جاری) بازدید کرده‌اند.

گردشگران چینی، منبع کلیدی برای صنعت گردشگری حیاتی تایلند با ۱۱ میلیون بازدیدکننده در پیش از همه‌گیری بوده است.

تحلیلگران اظهار کردند که کاهش اقتصاد چین باعث می‌شود مردم نگران هزینه‌های گردشگری باشند.

نویسنده

آخرین اخبار و مقالات

ایتالیا

پل ریالتو در شهر زیبای ونیز، ایتالیا

روسیه

بزرگترین موزه مجموعه نقاشی جهان، موزه ارمیتاژ

روسیه

 کلیسای جامع سنت باسیل مسکو

روسیه

همه چیز درباره کشور زیبای روسیه