یک شهر و هزار ‌جاذبە‌ ایران کجاست؟

به گزارش ردبلیط،

 آفتاب نزدە دل بەجادەهای پرپیچ و خم اما زیبای کردستان می‌زنیم، هوای مطلوب اردیبهشت ماە و آن نسیم خنک و دلگشای بهاری با طبیعت درهم آمیختە و اشعەهایی از نور خورشید کە بر کوەها سایە انداختە تصویر زیبایی را پشت شیشەهای ماشین بە نمایش گذاشتە است.

آیا تا بەحال بە استان کردستان سفر کردەاید؟ اصلا از جاذبەهای فرهنگی غرب کشور اطلاعی دارید؟ آیا بە این زودی‌ها قصد سفر به یکی از استان‌های کشور را دارید؟ اگر جواب شما بە سوال آخر، آری است بگذارید بهشتی را بە شما معرفی کنم کە در نوع خود بی‌نظیر است، بهشتی بە نام مریوان.

مریوان یک شهر با هزاران جاذبە است، کە در برخی از متون قدیمی آن را «مهروان» بە «جایگاە مهر« معنی و در برخی متون اما آن را بە «جای مرغابی» معنی کردەاند، وجە تسمیە این شهر زیبا هرچە کە باشد مریوان هم جای مهر است و هم مکانی امن برای آبزیان و پرندگان.

به گزارش ایسنا، این دومین فم توری است کە فرمانداری مریوان برای خبرنگاران تدارک دیدە تا سفری بە مناطق بکر و دست نخوردە مریوان داشتە باشیم. روز ۲۷ اردیبهشت ماە است، ساعت حرکت خبرنگاران از سنندج بە سمت مریوان ۷:۳۰ دقیقە صبح است، آفتاب نزدە دل بەجادەهای پرپیچ و خم اما زیبای کردستان می‌زنیم، هوای مطلوب اردیبهشت ماە و آن نسیم خنک و دلگشای بهاری با طبیعت درهم آمیختە و اشعەهایی از نور خورشید کە بر کوەها سایە انداختە، تصویر زیبایی را پشت شیشەهای ماشین بە نمایش گذاشتە است.

صدای دلنشین «حسن زیرک» در ماشین پلی شدە است و بە قول ما کُردها، حس و حالی کُردانە را در ما بە وجود آوردە است، در واقع صدای ناب «حسن زیرک» با طبیعت زیبای کردستان کاملا در هم آمیختە و همخوانی عجیبی باهم دارند.

حوالی ساعت ۹:۳۰ صبح است کە بە دریاچە زیبای زریوار این «نگین فیروزەای کردستان» می‌رسیم، تصویر امسال زریوار اما با سال‌های قبل بسی تفاوت دارد، پارسال همین اوقات بود کە با اولین فم تور گردشگری فرمانداری بە منطقە مریوان سفر کردیم، اما آن تصویر بی رمق و خشک و کم آب زریوار کجا و این زریوار پرآب و پررونق امسال کجا؟

بە لب دریاچە می‌رویم، با اولین قایقی کە از راە می‌رسد سوار می‌شویم و گشتی در دل زریواری می‌زنیم کە زیبایی خاصی بە شهر مریوان بخشیدە و همچون نگینی در دل شهر می‌درخشد.

قایق‌ سواری برروی زیباترین دریاچە کشور یکی از لذت‌های سفر بە مریوان است کە باید برای یک بار هم کە شدە آن را امتحان کنید و لحظاتی زیبا را برای خود خلق کنید.

از قایق پیادە می‌شویم و بە سمت پارکینگ دریاچە حرکت می‌کنیم، آفرودها بە صف شدەاند تا سفری بە دل مناطق بکر و طبیعی شهر مریوان داشتە باشیم.

دشت بیلو

اولین مقصد ما بعد از دریاچە زریوار، دشت بیلو مریوان است، اگر از مریوان حدود ۱۵ کیلومتر بە سمت جنوب برانید بە دشت زیبای بیلو می‌رسید کە مکانی طبیعی، بکر، امن و زیبا برای لک لک‌هاست.

آفرودها از جادەهایی خاکی کە برای ماشین سواری تعبیە شدە جهت ایجاد هیجان در مسافران با سرعت هرچە تمام‌تر دل کوە و جادە را می‌شکافند و سرانجام بە دشت زیبای بیلو می‌رسیم.

از ماشین پیادە می‌شوم، منظرە روبەرو قابل وصف نیست پراز شگفتی است درهم تنیدگی درختان، آب و هوای مطلوب بهاری آن سرسبزی بی‌نظیر، پرواز لک لک‌ها بر فراز دشت تصویری فوق‌العاده را مقابل چشم‌هایم بە نمایش گذاشتە است.

خبری از ازدحام شهر نیست اینجا سکوت است و سکوت و هرازگاهی صدای منقار لک لک‌هایی کە بربلندای درختان و در دل لانە خود آرمیدەاند، موسیقی دلنوازی را در دل سکوت منطقە طنین‌انداز می‌کند.

اینجا اوج زیبایی است، با حرکت بە سمت بالای کوە می‌توانید بر بلندای دشت شاهد تصویر لک‌لک‌هایی باشید کە سرخوشانە بر روی یک پا ایستادە و بر منطقە حکومت می‌کنند.

از آنجایی کە معتقدم طبیعت مکانی است برای تخلیە دغدغەها، چشم‌هایم را می‌بندم، ریەهایم را از هوای پاک منطقە لبریز می‌کنم و صدای بال زدن لک‌لک‌هایی کە در حوالی ما بە پرواز درمی‌آیند را با گوش جان می‌شنوم و اینجا برایم خود زندگی است!

آبشار بناوچلە

زمان از دستم خارج شدە و تنها چیزی کە در این مکان دیگر برایم مهم نیست، ساعت و زمان است، لیدر مقصد دوم ما را آبشار «بناوچلە» اعلام می‌کند.

از دل جادەهایی می‌گذریم کە دو طرف جادە با درختانی سرسبز احاطە شدە و تصویر دل‌انگیزی را در دل کوە و در و دشت ایجاد کردەاند.

سرانجام بە آبشار بناوچلە می‌رسیم کە مردم محلی بە آن لقب آبشار نیاگارای کردستان را دادەاند و طبیعت دل‌انگیزی را ایجاد کردە است.

این منطقە یکی از جدیدترین مناطق گردشگری مریوان است کە تنها چندسالی است کە نظر گردشگران و توریست‌ها را بە خود جلب کردە است.

منطقە مرانە (مەڕانە) 

مقصد سوم ما منطقە «مرانە» یا بە قول مردم محلی (ناوچەی مەڕانە) است.

برای صرف نهار در دل طبیعت بە سمت دشت مەڕانە حرکت می‌کنیم، برای رسیدن بە این منطقە از دل مرز باشماق عبور و پس از گذر از دل کوەهایی سرسبز بە نقطە صفر مرزی می‌رسیم.

دشت «مەڕانە» پهنەای سرسبز و مسطح با درختانی سترگ و بزرگ است کە تفرجگاە محبوب مریوانی‌ها است.

در این قسمت از سفر دو روزە خبرنگاران، فرماندار هم بە جمع ما می‌پیوندد و در مورد شهر مریوان، نقاط قوت و ضعف آن، کاستی‌ها و کمبودهای آن گپ و گفتی با خبرنگاران می‌زند.

مریوان ذخیرەگاە فرهنگی کردستان

فرماندار مریوان گفت: مریوان ذخیرەگاە فرهنگی استان کردستان است.

اسماعیل احمدی اظهار کرد: شهر مریوان تنها روی کاغذ یک شهر است اما وقتی در موقعیت آن قرار می‌گیرید خواهید دید کە دارای ابعاد و زوایای مختلفی است که از ظرفیت‌های بی‌نظیری برخوردار است.

وی عنوان کرد: مریوان بە لحاظ اجتماع ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های مختلف جزء شهرهای استثنایی کشور است.

احمدی مریوان را بە لحاظ معرفی ظرفیت‌ها بە پنج شاخص تقسیم کرد و افزود: یکی از ظرفیت‌های مهم این شهرستان مرزی بودن آن است و در حال حاضر پایانە مرزی باشماق جزو پایانەهای رسمی کشور است.

وی ادامە داد: مریوان بە لحاظ رنکینگ‌های ترانزیتی گمرک رتبە دوم و در بین مرزهای خشکی کشور جزو اولین مرزهای مبادلات تجاری کشور است.

احمدی بیان کرد: همچنین از لحاظ کشاورزی مریوان جزو شهرهای خاص استان و منطقە است و تقریبا میتوان گفت کە اراضی مریوان همگی درجە یک و درجە دو است.

وی اظهار کرد: حدود ۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی مریوان تماما درجە یک و دو است.

احمدی اضافە کرد: بزرگترین مجتمع بخش خصوصی پنج هزار راسی دامداری کشور در مریوان قرار دارد.

وی بە وجود انواع گردشگری در شهرستان مریوان اشارە کرد و ادامە داد: گردشگری طبیعی، مذهبی، کشاورزی، ورزشی، کاروان راهیان نور، فرهنگی همگی در مریوان مصداق دارد.

احمدی اظهار کرد: مریوان یکی از مناطق هدف کاروان راهیان نور است کە برای سومین سال متوالی میزبان کاروان اربعین حسینی خواهد بود.

فرماندار مریوان عنوان کرد: دریاچە زریوار یکی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های مهم شهرستان مریوان است کە میتوان گفت از ارزش اقتصادی، هویتی و فرهنگی برخوردار است.

وی مریوان را ذخیرەگاە ماموستایان دانست و ادامە داد: مریوان از دیرباز بە دلیل دو ویژگی مهم از جملە دارالعباد و دارالعلما قم کردستان شناختە شدە است.

احمدی اظهار کرد: همچنین مریوان را بە لحاظ هزار شهید بومی بە عنوان مشهد کردستان می‌شناسند.

وی بیان کرد: باهمە این تفاسیر و با وجود ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های مهم انگونە کە شاید و باید از ظرفیت‌های خود بهرە نبردە است.

در همین حین کە جناب فرماندار مشغول صحبت با خبرنگاران راجب بە شهرستان زیبای مریوان بود، شروع بارش بهاری در منطقە مانع از ادامە سخنان ایشان شد.

منطقەای به آن زیبایی و چای آتیشی و آتش و دود برخواستە از آن را تصور کنید و حال بە این تصویر بارش باران بهاری را هم اضافە کنید، بهشتی بە تمام معنا!

آبشار گویلە

روز دوم سفر خود را با رفتن بە آبشار گویلە شروع کردیم، آبشاری کە در این موقع از سال جوش و خروش بیشتری دارد، البتە راە رسیدن تا آبشار لازمە یک پیادەروی جانانە ۴۰ دقیقەای الی یک ساعتی در دل منطقەای فوق‌العادە زیباست کە بدون شک دیدن آن همە زیبایی شما را بە وجد خواهد آورد.

پیشنهاد می‌کنم اگر قصد سفر بە مریوان را دارید یا اگر در جادە سقز- مریوان رانندگی می‌کنید، حتما سری بە این آبشار زیبا بزنید.

این آبشار در فاصله ۱ کیلومتری جاده مریوان سقز در کنار روستای زیبایی با همین نام قرار دارد کە گویا بعد از چهل چشمە، منطقەای پرطرفدار در مریوان محسوب می‌شود.

آبشار گویله دارای ارتفاعی بیشتر از ۵۰ متر است و از دل جنگل‌های انبوه و پرپیچ و خم منطقه مرزی کردستان عبور می‌کند و سپس به دره‌ای عمیق وارد می‌شود کە وجود چنین آبشاری آن هم در آن منطقە بکر و طبیعی و سرسبز، تابلو زیبایی را ترسیم کردە کە شما بعد از عبور از جاده مریوان سقز می‌توانید برفراز جادە آبشار را به راحتی ببینید. 

فصل بهار زمان مناسبی برای مشاهده این جاذبه دیدنی است، البته بخاطر داشتە باشید برای دیدن این آبشار زیبا، باید خود را برای چند ساعت کوهنوردی آماده کنید؛ اما مطمئن باشید رسیدن به مقصد و تماشای آن همە زیبایی‌، ارزش آن خستگی حاصل از پیادەروی را دارد.

در سفر بە مریوان حتما با یک برنامەریزی و زمانبندی دقیق حرکت کنید تا از همە جاذبەهای گردشگری و طبیعی منطقە بهرەمند شوید.

همچنین در سفر خود بە شهر زیبای مریوان می‌توانید از سد زیبای گاڕان، منطقە وشکەڵان، روستای کانی سانان، روستای دەرەتفێ، قلعە مریوان، پل تاریخی گاران، ارتفاعات چهل چشمە، تفرجگاە ملاقوبی، دشت ناوطاق، روستای قلقلە، منطقە قمچیان، غار کونە شەم‌شەم، کوە برقلا و … دیدن کنید.

نویسنده

آخرین اخبار و مقالات

ایتالیا

اطلاعاتی درباره سفر به رم، ایتالیا

ایتالیا

مکان های دیدنی در فلورانس، ایتالیا

ایتالیا

راهنمای سفر فلورانس ایتالیا

شیراز

بهترین هتل های شیراز