لیست هتل های اربعین

هتل المیزان
۳/۵
۸۴ دلار
قیمت برای ۱ شب
هتل در قصر الکاظمیه
۴/۵
۱۶۵ دلار
قیمت برای ۱ شب
هتل جنه الحسین
۴/۵
۲۴۰ دلار
قیمت برای ۱ شب
هتل مرج البحرین
۳/۵
۷۲ دلار
قیمت برای ۱ شب
هتل الاشیقر
۲/۵
۵۰ دلار
قیمت برای ۱ شب
هتل الصباح
۳/۵
۷۶ دلار
قیمت برای ۱ شب