دسته‌بندی: ساری

پایانه مسافربری بابل
پایانه (ترمینال) بابل، یکی از مهمترین پایانه‌های مسافربری بین شهری در استان مازندران است. این پایانه در شهر بابل، مرکز این استان، واقع شده است.
اخبار و مقالات