دسته‌بندی: هلند

Dutch mill at night. Starry sky. Holland. Netherlands.
اکنون چشمان خود را ببندید و سعی کنید مکانی را تصور کنید که شبیه سرزمین افسانه است. چمنزارهای بزرگ تزئین شده با گل های رنگارنگ، کانال های پیچ در پیچ بین خانه ها و قایق های رنگارنگ... اگر در هلند هستید این رویا واقعیت دارد! خوب، در مورد کاوش در شهرهای افسانه ای هلند چطور؟
اخبار و مقالات