برچسب: استانبول

Turkey streets of Old Town are decorated with festive strings of Turkish Flags.
خیابان استقلال که ساکنان استانبول هر بار که قدم می زنند دوباره آن را کشف می کنند، مسیری اجتناب ناپذیر در این شهر است. پیاده روی در خیابان استقلال همیشه یک تجربه فوق العاده است
اخبار و مقالات