برچسب: سفر به ترکیه

اخبار و مقالات
گردشگری استانبول
هدف یونسکو که وابسته به سازمان ملل است، حفاظت از میراث مشترک بشریت با فهرست میراث جهانی است. بدین منظور زیبایی های ارزشمند تاریخی و طبیعی در ترکیه را ثبت و پاسداری می کند و ادامه حیات آنها را در تاریخ تا سالیان متمادی تضمین می کند.
اخبار و مقالات